Відповідно до статті 25 Водного кодексу України, державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.
Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.
Звіти подаються в організації, що належать до сфери управління Держводагентства України, за місцем здійснення водокористування.
Суб'єкти господарювання, які проводять свою виробничу діяльність у сфері сільського господарства та прісноводного рибництва на територіях Андрушівського, Бердичівського, Любарського, Попільнянського та Ружинського районів, надають звіти про використання води у Бердичівське МУВГ.