Виконання планових та поточних виробничих завдань

На виконання наказу БУВР Прип’яті від 13.03.19 р. № 20 "Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу Житомирської області у 2019 році" за ІV квартали 2019 року Бердичівським МУВГ проведено наступні роботи:

В поточному році ведеться спостереження за рівнями ґрунтових вод на 99 спостережних свердловинах, які охоплюють 18642 га осушуваних земель, що становить 49% наявних с/г угідь. Режимним спостереженням охоплено 18 осушувальних систем і ділянок гончарного дренажу. На решті меліоративних об'єктів режимні спостереження ведуться періодично.

Для визначення витрат води в каналах, розподілення стоку по періодах року та можливості його регулювання в управлінні проводяться заміри по 12 водомірних постах.;

Для аналізу роботи колекторно-дренажної мережі проводяться заміри дренажного стоку. На протязі вегетаційного періоду працює лабораторія по визначенню вологості ґрунту на меліорованих сільськогосподарських угіддях.

Управлінням щорічно укладаються договори із землекористувачами на двобічне регулювання водного режиму ґрунтів та водовідведення.;

З метою більшого охоплення спостереженнями за рівнями ґрунтових вод необхідно додатково встановити 55 спостережних свердловин, що на даний час неможливо через відсутність коштів.