Конституція України

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Господарський кодекс України

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про меліорацію земель"

Закон України "Про аквакультуру"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України"

Положення про державну систему моніторингу довкілля

Порядок користування землями водного фонду

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них

Порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується

Порядок ведення державного обліку водокористування

Форма звітності № 2ТП-водгосп (річна) "Звіт про використання води"