Інфраструктура

В сучасному розумінні меліорація - це система господарських та технічних заходів, направлених на покращення водного режиму територій з метою господарського освоєння земель, створення сприятливих умов для збільшення врожайності сільськогосподар-ських культур.

В зоні обслуговування Бердичівського МУВГ застосовується осушувальна меліорація, яка направлена на відведення з територій ґрунтових і поверхневих вод в місцях надлишкового зволоження ґрунтів. Площа меліорованих земель станом на 01.01.2019 року складає 40,40 тис. га (гончарним дренажем - 37,04 тис. га), у тому числі по районах: Андрушівський - 12,74 тис. га (12,03 тис. га), Бердичівський - 11,82 тис. га (10,83 тис. га), Любарський - 10,37 тис. га (9,35 тис. га), Попільнянський - 3,03 тис. га (2,91 тис. га), Ружинський - 2,06 тис. га (1,92 тис. га).

Осушення земель здійснюється за допомогою меліоративних систем, які поділяються на:

- державні (міжгосподарські), що розташовані на територіях декількох сільських рад і знаходяться на балансі Бердичівського МУВГ, яке згідно Закону України "Про меліорацію земель" несе повну відповідальність за експлуатацію та утримання даних систем у технічно справному стані;

- внутрішньогосподарські - розташовані на землях однієї сільської ради, експлуатація та утримання яких здійснюється за рахунок власників (користувачів) даних систем.

Загальна балансова вартість основних меліоративних фондів складає 125991,5 тис. грн., у тому числі державних - 30511,3 тис. грн., внутрішньогосподарських - 95480,2 тис. грн. Меліоративні системи являють собою відкриту мережу каналів та закриту колекторно-дренажну мережу, на яких розташовані гідротехнічні споруди. До відкритої мережі каналів під'єднана закрита колекторно-дренажна мережа, яка виконує основну роль у зниженні рівня ґрунтових вод на перезволожених сільськогосподарських угіддях та створенні оптимального водно-повітряного режиму у прикореневому шарі ґрунту.

Протяжність відкритої мережі водоприймачів (каналів) в межах зони діяльності управління становить 965,8 км, закритої - 22571,5 км, у тому числі по районах: Андрушівський - 322,1 км та 7689,0 км, Бердичівський - 276,6 км та 6148,8 км, Любарський - 231,9 км та 5884,7 км, Попільнянський - 100,0 км та 1728,5 км, Ружинський - 35,2 км та 1120,5 км відповідно. Кількість гідротехнічних споруд (шлюзи-регулятори, трубчаті переїзди, інші) на відкритій мережі складає 1085 шт., у тому числі по районах: Андрушівський - 319 шт., Бердичівський - 361 шт., Любарський - 258 шт., Попільнянський - 106 шт., Ружинський - 41 шт.

Управління інфраструктурою

На закритій мережі розташовані оглядові колодязі у кількості 5763 шт. та гирлові споруди - 6971 шт., у тому числі по районах: Андрушівський - 1809 шт. та 2298 шт., Бердичівський - 1830 шт. та 2182 шт., Любарський - 1458 шт. та 1475 шт., Попільнянський - 363 шт. та 743 шт., Ружинський - 303 шт. та 273 шт. відповідно. Осушення земель виконується відкритими каналами та закритою колекторно-дренажною мережею. Магістральні канали на державних осушувальних системах мають, переважно, задовільний технічний стан. На окремих ділянках магістральні канали замулені і заросли верболозом та болотною рослинністю по причині понад нормованого навантаження на одного ремонтувальника руслового. Канали внутрішньогосподарської мережі Андрушівського, Бердичівського, Любарського, Попільнянського та Ружинського районів замулені, заросли деревами, верболозом та водною рослинністю, мають незадовільний технічний стан. Гирлові споруди закритих дренажних систем зруйновані або замулені. Переважна частина шлюзів-регуляторів (за виключенням розташованих на магістральних каналах державної осушувальної мережі, що мають задовільний технічний стан), як правило, зруйновані і не використовуються за призначенням.

Меліоровані землі використовуються під сіножаті і пасовища (75% та 25% від загальної площі земель відповідно). Площа осушуваних орних земель в зоні діяльності управління складає 40,40 тис. га. Станом на 01.01.19 р. у сільськогосподарському використанні перебувало 32,71 тис. га, що складає 81,7% від загальної площі, у тому числі 14,09 тис. га з подвійним регулюванням дренажного стоку.