Бердичівське міжрайонне управління водного господарства (Бердичівське МУВГ) являється бюджетною неприбутковою організацією, що підпорядковується Басейновому управлінню водних ресурсів річки Прип'ять (БУВР Прип'яті) та належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (Держводагентство).


У своїй діяльності Бердичівське МУВГ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, БУВР Прип’яті.


Бердичівське МУВГ у межах своїх повноважень забезпечує на території Андрушівського, Бердичівського, Любарського, Попільнянського та Ружинського районів Житомирської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, гідротехнічної меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки Андрушівського, Бердичівського, Любарського, Попільнянського та Ружинського районів Житомирської області водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.